PLANY ZAJĘĆ

semestr letni 2023/2024

UWAGA!
Plany zajęć mogą jeszcze ulegać zmianom dlatego prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

STUDIA STACJONARNE

1.

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się 26 lutego 2024 r. i odbywają się co tydzień w dniach i godzinach podanych w planie zajęć. W wypadku innej niż cotygodniowa realizacji zajęć odpowiednia informacja podana jest w przypisach do zajęć znajdujących się na końcu planu.

2.

Zajęcia dla studentów I roku studiów stacjonarnych drugiego stopnia z zakresu nauk o jakości (rekrutacja na semestr letni 2023/2024) rozpoczynają się tydzień później, tj. 4 marca 2024 r. Dla tych studiów w przypisach (znajdujących się na końcu planu zajęć) podane są informacje o dodatkowych datach, w których ze względu na późniejsze rozpoczęcie semestru, realizowane są dodatkowo poszczególne zajęcia.

3.

W wypadku zajęć realizowanych w formie online w planie zajęć zamiast sali podana jest platforma MS Teams. Informacje o loginie do kursu na Teams otrzymają Państwo od prowadzących zajęcia.

4.

Informacje o lektoratach (grupa lektorska, prowadzący, sala) znajdują się w systemie USOSweb.

STUDIA NIESTACJONARNE

1.

Zajęcia w semestrze letnim rozpoczynają się zjazdem 8-10.03.2024 r. i odbywają się w dniach i godzinach podanych w planie zajęć.

2.

W wypadku zajęć realizowanych w formie online w planie zajęć zamiast sali podana jest platforma Ms Teams. Informacje o loginie do kursu na Teams otrzymają Państwo od prowadzących zajęcia.