Szanowni Państwo,


Kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w semestrze zimowym 2021/2022, odbywa się w budynkach Uczelni, w salach podanych w planach zajęć.

Uczelnia zastrzega sobie prawo prowadzenia części lub wszystkich zajęć hybrydowo, lub zdalnie w wypadku pogorszenia sytuacji epidemicznej, lub zmiany wytycznych, zaleceń, czy nakazów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie prowadzenia studiów.

UWAGA!
Plany zajęć mogą jeszcze ulegać zmianom dlatego prosimy o ich systematyczne sprawdzanie.

INFORMACJA

Proszę z górnego menu wybrać rodzaj planu