Wyszukiwarka wewnętrznych dokumentów normatywnych

Zaloguj się

polski


w sprawie wysokości opłat dla obywateli polskich oraz cudzoziemców za studia i usługi edukacyjne świadczone przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, rozpoczynanych od roku akademickiego 2020/2021


Zarządzenie nr 27/2020 Rektora UEP


Zarządzenie Rektora


opłaty za studia i usługi edukacyjne; Cudzoziemcy


2020-04-24


2020-04-24


od 2020-04-24 do odwołania